Кочубейник Ольга Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кочубейник Ольга Миколаївна

КОЧУБЕ́ЙНИК Ольга Миколаївна (20. 08. 1970, Одеса) – психолог. Д-р психол. н. (2011). Держ. премія України в галузі н. і т. (2019). Закін. Київ. ун-т (1992). Працювала ст. н. с. Ін-ту психології АПНУ (1999–2004); доц. каф. психології Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» (2004–07); водночас від 2006 – в Ін-ті соц. та політ. психології НАПНУ (усі – Київ): зав. лаб. психології спілкування (від 2014). Наук. дослідження: комунікат. сусп-во, постмодерна соціальність, методологія якіс. досліджень.

Пр.: Автентичність у життєвому про­сторі особистості: модуси, процеси, статуси. К., 2010; Постмодерн: автентичність особистості та трансформація дискурсу соціальності // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 1(28); Особистість у комунікативному суспільстві: ефект пост­модерної соціальності // Актуал. пробл. психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології НАПНУ. К., 2013. Т. 11, вип. 8.

Н. В. Федорченко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Н. В. Федорченко . Кочубейник Ольга Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1296 (дата звернення: 14.04.2021)