Котов Борис Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Котов Борис Іванович

КО́ТОВ Борис Іванович (26. 05. 1943, Ташкент) – фахівець у галузі електрифікації сільського господарства. Д-р тех. н. (1994), проф. (2007). Закін. Укр. с.-г. ака­демію (Київ, 1965). Відтоді працює в Ін-ті механізації та електри­фікації с. госп-ва НААНУ (смт Гле­ваха Васильків. р-ну Київ. обл.): від 1994 – зав. лаб. післязбирал. обробки зерна. Обґрунтував наук. основи інтенсифікації тепломасообмін. процесів при су­шінні рослин. сировини та зерна, методи підвищення енергет. ефективності технол. процесів у пром. сушил. установках і агрегатах с.-г. призначення.

Пр.: Компенсация внешних возмущений при регулировании темпера­туры сельскохозяйственных объектов // Механизация и электрификация социалист. с. хоз-ва: Межвед. темат. науч. сб. Москва, 1973. Вып. 9 (спів­авт.); Искусственная сушка при заготовке кормов // Техника в с. хоз-ве. 1987. № 6 (спів­авт.); Оптимизация параметров сол­нечных воздухонагревателей // Там само. 1994. № 1; Результати експериментальних досліджень пневмосепарації зерна у пневмовідцентровому се­параторі з удосконаленим експеримен­тальним диском // Техніка в с.-г. вироб-ві, галузеве машинобудування, автомати­зація: Зб. наук. пр. Кіровогр. тех. ун-ту. 2010. Вип. 23 (спів­авт.).

Літ.: Білик А. І. Котов Борис Іванович // Вчені у галузях механізації, елек­трифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000.

В. О. Сірий

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. О. Сірий . Котов Борис Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=130 (дата звернення: 12.05.2021)