Ільїн Володимир Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Ільїн Володимир Георгійович

ІЛЬЇ́Н Володимир Георгійович (23. 05. 1939, Чернігів) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1992), проф. (1997). Засл. діяч н. і т. України (1997). Премія ім. Л. Писаржевського НАНУ (1998). Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Відтоді працює в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): 1983–89 – заст. дир. з наук. роботи, водночас 1984–93 – зав. лаб. цеоліт. сорбентів і каталізаторів, від 1993 – зав. відділу пористих речовин і матеріалів. Досліджує структуроутворення, фіз.-хім. властивості кремнезему, силікатів, синтет. і природ. цеолітів, ін. цеолітоподіб. сорбентів (зокрема фосфатів і германатів), мікро- та мезопористих молекуляр. сит на основі оксидів кремнію, алюмінію, титану, цирконію тощо; явища сорбцій. (іонообмін.) пам’яті, катіонної і темплатної специфічності в процесах гідротермал. структуроутворення і модифікування молекуляр. сит, ізоморфізму, солюбілізації, цеоліт. каталізу, матрич. карбонізації.

Пр.: Влияние сорбированных катионов на структурные превращения морденита в гидротермальных условиях // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1988. № 2; Исследование промежуточных продуктов кристаллизации цеолитов типа пентасила // УХЖ. 1991. Т. 57, № 7; Мезопористые молекулярные сита и нанопериодические материалы // ТЭХ. 1997. № 6; Эффект солюбилизации при битемплатном синтезе гомологического ряда органокремнеземных мезофаз и мезопористых молекулярных сит // КЖ. 2003. Т. 65, № 4; Влияние условий матричной карбонизации сахарозы на структуру и адсорбционные свойства мезопористых углеродных материалов // ТЭХ. 2008. Т. 44, № 6; Некоторые подходы к структурообразованию и функционализации молекулярных сит // Нефтехимия. 2009. Т. 49, № 1 (усі – співавт.).

В. І. Литвин

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. І. Литвин . Ільїн Володимир Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13125 (дата звернення: 18.04.2021)