Ільків Володимир Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Ільків Володимир Степанович

І́ЛЬКІВ Володимир Степанович (26. 10. 1955, м. Надвірна, нині Івано-Фр. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2006), проф. (2008). Закін. Львів. ун-т (1977). Відтоді працював у Ін-ті приклад. проблем механіки і математики АН УРСР (Львів); Львів. н.-д. радіотех. ін-ті (1985–95): від 1992 – ст. н. с.; від 1995 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2007 – проф. каф. обчислюв. математики та програмування. Наук. дослідж. присвяч. питанням корект. розв’язності у просторах Соболєва нелокал. гранич. задач для систем диференціал. рівнянь із частин. похідними та диференціал.-оператор. рівнянь в областях, що допускають відокремлення змінних.

Пр.: Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними. К., 2002 (співавт.); Нелокальная краевая задача для систем дифференциальных уравнений в частных производных бесконечного порядка // Дифференциал. уравнения. 2005. Т. 41, № 2; Задачі з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними. Метричний підхід до проблеми малих знаменників // УМЖ. 2006. Т. 58, № 12 (співавт.); Нелокальна двоточкова задача для рівнянь із частинними похідними та лінійно залежними коефіцієнтами // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2008. Т. 51, № 4 (співавт.).

Б. Й. Пташник

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Б. Й. Пташник . Ільків Володимир Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13168 (дата звернення: 06.05.2021)