Кошарська Галина Дмитрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кошарська Галина Дмитрівна


Кошарська Галина Дмитрівна

КОША́РСЬКА Галина Дмитрівна (05. 08. 1944, м. Форст, Німеччина) – літературознавець. Дочка Д. Нитченка, сестра Л. Богуславець. Дійс. чл. НТШ (1979). Голова Асоц. україністів Австралії (від 1998). Здобула ступ. бакалавра з англ. мо­ви та літ-ри, філософії в Ун-ті ім. Монаша (Мельбурн, 1965), магістра з лінгвістики (1987) і д-ра з укр. літ-ри (1994) в Ун-ті Макворі (Сідней). Працювала у ньому: 1987–2009 – зав. укр., вод­ночас 1991–99 – зав. славіст. відділів, від 2009 – почес. чл. Де­партаменту міжнар. дослідж. Наук. дослідження: теорія фемініст. дискурсу в сучас. укр. літ-рі, історія укр. літ-ри, аналіз укр. лек­сики в Україні та діаспорі. У мо­нографії «Творчість Ліни Костен­ко з погляду поетики експресивності» (К., 1994) сформулювала концепти виражальності, що акцентують увагу на загостреному вираженні ідей, думок поетеси за допомогою екс­плікації худож. переживань, іррац. станів душі та екзистенц.-драм. топосів безвиході людини в колоніал. державі, туги за гармонією сусп. життя, згладжен­ня кутів між людиною, природою і цивілізацією. Авторка публікацій у часописах «Canadian Slavonic Pa­pers», «Review of European Stu­dies», «Australian Slavonic and East European», «Journal of Ukrainian Stu­dies», «Слово і час», «Сучасність». Ред. кн. «Ukrainian Settle­ment in Australia» («Українські по­се­лення в Австралії», Сідней, 1989; із І. Гордієвим), «Ukraine Today – Perspectives for the Fu­ture» («Україна сьогодні – перспек­тиви на майбутнє», Нью-Йорк), зб. «Nationalizm and Postcommu­nizm: A Collection of Essays» («На­ціоналізм і посткомунізм: Вибра­ні есе», Алдершот; із О. Павковичем; обидві – 1995), «First Wa­ve Emigrants: The First Fifty Years of Ukrainian Settlement in Austra­lia» («Перша хвиля емігрантів: Пер­ші п’ятдесят років українських поселень в Австралії», Нью-Йорк, 2000), «Western and Stan­dard Ukrainian, a Guide to Lexic al Usage» («Західні та українські стан­дарти: Довідник з лексичного слововживання», Сідней, 2012; із Дж. Галлом). Учасниця Міжнар. конгресів україністів. Роз­робила низку програм, тестів і метод. рекомендацій з укр. мови для студентів діаспори.

Статтю оновлено: 2014