Ільницька Зінаїда Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Ільницька Зінаїда Миколаївна

ІЛЬНИ́ЦЬКА Зінаїда Миколаївна (1893 – ?) – бібліотекознавець. Працювала у Б-ці АН УРСР (Київ): 1935–36 – заст. дир., 1936–37 – в. о. дир. (знята з посади як «незабезпечивша» роботу Б-ки АН УРСР), зав. сектору метод. роботи і б-к мережі академ. б-к, зав. кабінету бібліотекознавства, 1938 – зав. сектору каталогізації (опрацювання). Пропонувала створити єдиний бібліотеч. фонд Академії на єдиних наук. засадах планування, комплектування й розподілу фондів під наук. кер-вом Б-ки АН. Авторка наук. розробок у галузі бібліотекознавства, зокрема ст. «Більше уваги охороні книжкових фондів» // «Соц. культура», 1941, № 4.

Літ.: Ковальчук Г. Керівники ВБУ – НБУВ (1918–1998) // БВ. 1998. № 5; Історія Національної академії наук України. 1934–1937: Док. і мат. К., 2003.

Г. І. Ковальчук

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Г. І. Ковальчук . Ільницька Зінаїда Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13175 (дата звернення: 16.05.2021)