Ільченко Борис Самуїлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ільченко Борис Самуїлович


Ільченко Борис Самуїлович

І́ЛЬЧЕНКО Борис Самуїлович (28. 12. 1951, м. Таганрог Ростов. обл., РФ) – фахівець у галузі теплоенергетики. Д-р тех. н. (2005), проф. (2008). Закін. Харків. політех. ін-т (1975). Працював у Ін-ті проблем машинобудування АН УРСР (Харків, 1978–88); від 1988 – у ВАТ «ВНІПІТРАНСГАЗ»: 2000–04 – зав. н.-д. центру діагностування газоперекачувал. обладнання; 2004–07 – зав. центру діагностування і оптимал. керування експлуатацією газоперекачувал. обладнання НДІ нафтогаз. пром-сті (обидва – Київ); від 2008 – проф. каф. експлуатації газових і тепл. систем Харків. академії міського госп-ва. Наук. дослідження: розроблення та впровадження методології діагностування функціонально-тех. стану газоперекачувал. агрегатів газотранспорт. системи України.

Пр.: Решение режимно-технологических задач на основе диагностики функционально-технического состояния газоперекачивающего оборудования // Інтегров. технології та енергозбереження. 2001. № 4; Определение фактических параметров и характеристик ГТУ в условиях эксплуатации // Удосконалювання турбоустановок методами матем. і фіз. моделювання: Зб. наук. пр. Х., 2003. Т. 1; Системные принципы синтеза методов и моделей оценки фактического функционально-технического состояния эксплуатируемого парка ГПА магистральных газопроводов Украины // Проблемы машиностроения. 2004. Т. 7, № 1; Теоретические основы и методы расчета функционально-технического состояния газоперекачивающих агрегатов. Х., 2006 (співавт.).

Статтю оновлено: 2011