Ільченко Віра Романівна — Енциклопедія Сучасної України

Ільченко Віра Романівна

І́ЛЬЧЕНКО Віра Романівна (18. 07. 1937, м. Чорнобиль Київ. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1990), проф. (1990), акад. НАПНУ (1999). Засл. діяч н. і т. України (2017). Закiн. Київ. пед. iн-т (1959). Учителювала. 1978–87 працювала доц. каф. фізики та методики викладання фізики Мозир. пед. iн-ту (Білорусь); від 1987 – у Полтав. пед. ін-ті: від 1990 – проф. каф. методики викладання фізики; від 1994 – зав. лаб. iнтеграцiї змiсту шкiл. освiти Iн-ту педагогiки АПНУ, від 1999 – дир. Наук.-метод. центру інтеграції змісту освіти НАПНУ на базі Полтав. обл. ін-ту післядиплом. освіти пед. працівників. Запропонувала концепцiю iнтеграцiї природн.-наук. освiти у заг.-осв. школі, осн. принципом якої є встановлення цілісності знань про природу на основі її фундам. закономiрностей.

Пр.: Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. Москва, 1993; Образовательная модель «Логика природы»: Технология интеграции естественнонаучного образования. Москва, 2003 (співавт.); Формування природничонаукової картини світу в учнів середньої школи. П., 2005 (співавт.); Методика вивчення курсу «Я і Україна. Довкілля» в 1–4 класах: Метод. посіб. П., 2008 (співавт.).

Ю. І. Мальований

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Ю. І. Мальований . Ільченко Віра Романівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13204 (дата звернення: 19.06.2021)