Імідж сучасного педагога | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Імідж сучасного педагога


Імідж сучасного педагога

«І́МІДЖ СУЧА́СНОГО ПЕДАГО́ГА» – науково-практичний освітній журнал. Засн. 1999 Полтав. пед. ун-том, Полтав. ін-том післядиплом. пед. освіти, ТОВ «АСМІ». Виходить 10 разів на рік; наклад 500 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Тематика публікацій – створення іміджу навч. закладу, педагога, студента, учня; шкільна педагогіка та психологія сьогодення; пед. технологія формування особистості учня та реалізації творчого потенціалу вчителя. Рубрики: «Точка зору», «Навчаючи–вчимося», «Презентація автора», «Післядипломна освіта», «Педагогічний менеджмент», «Орієнтири соціальної педагогіки», «Рідні джерела», «Калейдоскоп мов», «Шкільна родина», «Вінок митців та мисткинь», «Книжковий хіт-парад». Гол. ред. – Н. Білик (від 1999).

Статтю оновлено: 2011