Імре Арпад Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Імре Арпад Йосипович

І́МРЕ Арпад Йосипович (01. 01. 1938, м. Берегове, нині Закарп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Держ. премія України в галузі н. і т. (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1962), де й працював 1963–82: від 1970 – ст. н. с. Від 1982 – в Ін-ті електрон. фізики НАНУ (Ужгород): від 1992 – зав. відділу електрон. процесів, від 2003 – ст. н. с. Наук. дослідж. в галузях атом. фізики, фізики електрон. і атом. зіткнень. Під кер-вом і за безпосеред. участі І. створ. комплекс унік. експерим. апаратури, за допомогою якої досліджено збудження, іонізацію та діелектронну рекомбінацію іонів газових та метал. елементів.

Пр.: Резонансные явления при неупругих взаимодействиях медленных электронов с ионами щелочных металлов // ЖЭТФ. 1986. Т. 90, вып. 6 (співавт.); Неупругие столкновения электронов с ионами благородных газов // Там само. 1991. Т. 99, вып. 3 (співавт.); Структура в сечениях возбуждения ионов щелочноземельных элементов моноэнергетическими электронами // Там само. Т. 100, вып. 1(7) (співавт.); Проявление эффекта Костера– Кронига в припороговом электронном возбуждении иона кадмия // Оптика и спектроскопия. 2005. Т. 99, № 5 (співавт.); Progress in electron-ion collisions studies // Radiation Physics and Chemistry. 2007. Vol. 76.

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
З. З. Торич . Імре Арпад Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13284 (дата звернення: 06.03.2021).