Імунологія екологічна — Енциклопедія Сучасної України

Імунологія екологічна

ІМУНОЛО́ГІЯ ЕКОЛОГІ́ЧНА – розділ імунології, що вивчає вплив чинників фізичного, хімічного та біологічного походження на імунну систему організму. Поняття вперше обґрунтували 1995 Р. Хаїтов, Б. Пінегін, X. Істамов. Основою формування стали свідчення того, що імунна система завдяки високій чутливості може відігравати роль показника впливу на організм антропоген. чинників та бути індикатор. системою в зоні екол. неблагополуччя. Раннім проявом впливу чинників довкілля на стан здоров’я насел. є зміни імунол. реактивності організму, на тлі яких можуть формуватися алергічні, аутоімунні, онкол. захворювання, підвищується чутливість до дії ін. чинників (мікроб., харч. тощо). Осн. завдання І. е.: донозол. діагностика порушень імун. системи, які виникають внаслідок дії екол. чинників, прогнозування розвитку захворювання та проведення профілакт. заходів для запобігання імуноопосередк. патології. Наук.-практ. напрям І. е. передбачає створення методології оцінки імун. статусу; визначення регіонал. параметрів імун. статусу з урахуванням геогр. та ін. впливів довкілля і частоти виникнення імунопатол. процесів у певному регіоні; встановлення причинно-наслідк. зв’язків між фіз., хім. і біол. чинниками та порушеннями імун. системи; розроблення заходів і методів імунокорекції. Наук.-організац. напрям включає створення мережі лаб. імунології (скринінг., клін.); проведення імунол. моніторингу; створення банку даних про імун. статус насел. регіону та країни в цілому. Проблеми І. е. вивчають О. Винарська, Г. Драннік, В. Фролов, О. Федорців та ін.

Літ.: Хаитов Р. М., Пинегин Б. В., Истамов X. И. Экологическая иммунология. Москва, 1995; Винарская Е. И., Черниченко И. А., Никонова Н. А. Неблагоприятная экологическая обстановка и иммунологические эффекты // Урбаніз. навколишнє середовище: охорона природи та здоров’я людини. К., 1996; Дука К. Д., Ільченко С. І., Коренюк О. С. та ін. Індивідуальна донозологічна діагностика дезадаптації імунної системи дітей при екоімунологічному моніторингу // Вісн. наук. дослідж. 2004. № 2.

О. І. Винарська

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. І. Винарська . Імунологія екологічна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13299 (дата звернення: 12.05.2021)