Кузнецов Анатолій Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Анатолій Юрійович

КУЗНЕЦО́В Анатолій Юрійович (15. 12. 1950, м. Кізел Молотов. обл., нині Перм. краю, РФ) – філософ. Д-р філос. н. (2009). Закін. Моск. ун-т (1976). Відтоді працює у Нац. аерокосміч. ун-ті «Хар­ків. авіац. ін-т»: від 2000 – кер. лаб. дистанц. освіти, від 2001 – зав. каф. філософії, від 2003 – проф., водночас від 2012 – декан заоч. ф-ту. Наук. дослідження: соціал. філософія та філософія історії. Вивчає логіко-методол. засади соціокультур. знання, філософію інтернаціона­лізації освіти, сучасні технології освіт. простору. Кер. наук. школи «Соціокультурна ди­наміка в сусп-вах транзитив. типу».

Пр.: Методологічні претензії: дескриптивність чи нормативність? // Наук. зап. Харків. військ. ун-ту. 2004. Вип. 1(19); Методологічні контексти сучасного гуманітарного знання. Х., 2006; Фiлософськi контексти освiти в iнформацiйному суспiльствi // Вiсн. Нац. авiац. ун-ту. К., 2007. № 2(6); Интел­лектуальные логистические системы: Курс лекций для высших тех. учеб. заведений. К., 2009 (спів­авт.).

Т. П. Цепляєва

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Т. П. Цепляєва . Кузнецов Анатолій Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1332 (дата звернення: 17.05.2021)