Інвестиції: практика та досвід — Енциклопедія Сучасної України

Інвестиції: практика та досвід

«ІНВЕСТИ́ЦІЇ: ПРА́КТИКА ТА ДО́СВІД» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 у Києві Радою по вивченню продуктив. сил України НАНУ і ТОВ «ДКС Центр». Виходить двічі на місяць. Наклад 1000 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Рубрики: «Новини», «Теорія інвестицій», «Інновації та розвиток», «Загальні питання економіки», «Механізми державного управління», «Нові видання». Гол. ред. – Л. Клименко (від 2011).

А. О. Коваленко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. О. Коваленко . Інвестиції: практика та досвід // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13323 (дата звернення: 14.04.2021)