Кузнецов Борис Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузнецов Борис Іванович


Кузнецов Борис Іванович

КУЗНЕЦО́В Борис Іванович (22. 03. 1952, с. Красний Починок Бєлгород. обл., РФ) – фахівець у галузі АСК. Батько Т. Нікітіної. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000). Закін. Харків. політех. ін-т (1975). Відтоді пра­цював в Укр. інж.-пед. академії (Харків): від 1990 – зав. каф. систем керування й автоматизації пром. установок, 2003–04 – проректор з наук. роботи; 2005–08 – проф. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т»; від 2008 – зав. від­ділу проблем упр. Наук.-тех. цен­тру магнетизму тех. об’єктів НАНУ (Харків). Синтезував струк­туру й алгоритми багатоканал. систем керування з ітератив. принципом побудови, розробив принципи та алгоритми оптим. керування ними.

Пр.: Параметрическая оптимизация многоканальных систем автоматичес­кого управлення. X., 1995; Проектирование систем со сложными кинематическими цепями. К., 1996; Параметри­ческий синтез систем стабилизации танкового вооружения. К., 1997; Синтез электромеханических систем со сложными кинематическими цепями. Х., 2005; Синтез системы автоматичес­кого регулирования толщины полосы реверсивных станов холодной прокат­ки. Х., 2008 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2019