Індустріальних проблем розвитку Науково-дослідний центр НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Індустріальних проблем розвитку Науково-дослідний центр НАНУ

ІНДУСТРІА́ЛЬНИХ ПРОБЛЕ́М РО́ЗВИТКУ Науково-дослідний центр НАНУ – науково-дослідна установа. Засн. 1957 у Харкові як філія Ін-ту економіки АН УРСР, від 1965 – Харків. відділ. цього Ін-ту, від 2006 – сучасна назва. Нині у його структурі діють відділи: інновац. розвитку та конкурентоспроможності, проблем розвитку регіон. економіки, екон. проблем машинобудування. Працюють 18 н. с., зокрема 3 д-ри і 6 канд. н. Серед відомих науковців – М. Кизим, О. Тищенко, А. Золотарьов, В. Бабич, Г. Одинцова, П. Мірошников. Наук. дослідження: інновац. розвиток і конкурентоспроможність регіонів та суб’єктів господарювання; злиття та поглинання в економіці; екон. проблеми розвитку старопром. регіонів; тер.-вироб. та кластерна побудова регіон. економіки. Дир. – П. Мірошников (1965–73), А. Золотарьов (1973–2005), М. Кизим (від 2006).

О. В. Тур

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. В. Тур . Індустріальних проблем розвитку Науково-дослідний центр НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13376 (дата звернення: 11.05.2021)