Інженерія програмного забезпечення — Енциклопедія Сучасної України

Інженерія програмного забезпечення

«ІНЖЕНЕ́РІЯ ПРОГРА́МНОГО ЗАБЕЗПЕ́ЧЕННЯ» – науковий журнал. Засн. 2009 у Києві Нац. авіац. ун-том. Виходить щокварталу; наклад 100 прим. Статті друкує укр., рос., англ. мовами. Матеріали присвяч. висвітленню різноманіт. питань програм. забезпечення. Осн. розділи: «Якість та надійність програмного забезпечення», «Архітектурне програмне забезпечення», «Економічне програмне забезпечення». Гол. ред. – М. Сидоров (від 2009).

Н. С. Астахова

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Н. С. Астахова . Інженерія програмного забезпечення // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13384 (дата звернення: 13.05.2021)