Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка — Енциклопедія Сучасної України

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. І. Франка Засн. 1940 на основі зібрань приват. б-к як Станіслав. держ. обл. б-ка для дорослих. Під час 2-ї світ. війни було пошкоджено приміщення і знищено 200 тис. книг. Відновила роботу 1944, від 1956 – ім. І. Франка, від 1962 – Івано-Фр., від 1966 – універсальна наукова. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Структура б-ки: 18 відділів та секторів (5 чит. залів), зокрема відділи абонементу, заг. чит. залу, літ-ри іноз. мовами, краєзнав., екон.-вироб. літ-ри, літ-ри з мист-ва, комплектування, наук. обробки документів, орг-ції та ведення каталогів, книгозберігання, довідк.-бібліогр., наук.-метод., інформації з питань культури та мист-ва, новіт. технологій, центр електрон. засобів інформації; сектори: обмінно-резерв. фонду, обліку та реєстрації читачів, ред.-видавн., міжбібліотеч. абонементу. Довідк.-бібліогр. апарат – 28 каталогів і картотек: алфавітні (читац. і службовий), системат., зведений краєзнав., алфавіт. та системат. каталоги літ-ри іноз. мовами, електрон. каталог (від 2004); системат. картотеки статей, темат. картотеки тощо. Створ. веб-сайт, електронні бази даних. Діють Інтернет-центр (від 2001), інформ.-ресурс. центр «Вікно в Америку», центри європ. і правової інформації. Фонд становить 477,2 тис. документів універсал. змісту, з них – 335,7 тис. книг, 141,1 тис. період., 400 електрон. вид. Серед цінних книг – «Histoire de France sous Napoleon, deuxième époque» Л. Біньона (1838, t. 9), «Les prisons de L’Europe» М. Альбуаза (1845), «Histoire du Directoire de la République Francaise» М. де Баранта (1855) і «Histoire des princes de Conde» М. д’Омаля (1886; усі – Париж), зб. «Кобзарь. Гайдамаки» Т. Шевченка (С.-Петербургъ, 1886), роман «Чорна рада» П. Куліша (Л., 1890), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904, т. 1–82); а також 476 книг з автографами науковців, письменників, краєзнавців. Від 1965 щорічно укладає «Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківської області», покажчик «Івано-Франківщина: Історія і сьогодення»; каталоги «Друковане слово Прикарпаття» (2001, вип. 1; 2006, вип. 2), «Широкий світ малої батьківщини: історія населених пунктів Івано-Франківщини. 1990–2007», «Видання української діаспори у фондах ОУНБ ім. І. Франка» (обидва – 2008); бібліогр. посібники «Письменницькій спілці Прикарпаття – 35», «Іван Франко і Прикарпаття» (обидва – 2006), «Розвиток туризму в Україні та світі» (2007), «Життя і чин Степана Бандери», «Осередок нашої духовності (до 140-ліття т-ва “Просвіта”)» (обидва – 2008), «Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура», «Етнографічні регіони Прикарпаття: матеріальна та духовна культура» (обидва – 2009); бібліогр. покажчики вчених, письменників, дослідників краю; метод. та інформ. матеріали. Проводить наук.-метод. роботу, наради, конф., семінари. При б-ці працюють клуби твор. особистостей та цікавих зустрічей, літ.-мист. вітальня. Дир. – Л. Бабій (від 2008).

Г. В. Горбань

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Г. В. Горбань . Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13414 (дата звернення: 24.06.2021)