Іванушкін Василь Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Іванушкін Василь Михайлович

ІВА́НУШКІН Василь Михайлович (21. 04. 1903, Москва – 13. 07. 1937, Київ) – бібліотекознавець. Учасник воєн. дій 1918–20. Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1928), працював у ньому деканом робітфаку, в. о. ректора. Від 1925 – у Книгоспілці, 1928 – гол. ред. її київ. філії; заст. дир. Центр. істор. архіву. В Укр. наук. ін-ті книгознавства (Київ): 1926–27 очолював кабінет вивчення книги й читача, 1928–29 – зав. бібліогр. секції та комісії, 1934–35 – дир. 1930–33 – заст. голови Херсон. міськради, викл. діалект. матеріалізму. Чл. Комісії музеїв (1934), учений секр. Редакц.-видав. ради АН (1934), гол. ред. Вид-ва УАН (1935). Дир. Б-ки ВУАН (1933–36). Поновив звільнених під час «чисток» спеціалістів, домігся постачання б-ці двох обов’язк. прим., пожвавив міжнар. книгообмін, гальмував «очищення фондів від класово-ворожої літ-ри». Автор дослідж. «Проблема читачівства та її вивчення» (К., 1926). Упорядкував «Показник соціально-економічної літератури українською мовою дореволюційного періоду», «Бібліографічний покажчик літератури з політичної економії»; підготував низку статей (зокрема «Організація бібліографічної роботи на Україні», не опубл.). У березні 1936 виключ. з ВКП(б) за «притуплення парт. пильності та протягування класововорожих кадрів до б-ки», звільнений у травні того ж року за пожежу в газет. відділі б-ки і зв’язки з закордоном. 1936–37 – співроб. Літ. комісії при Наркоматі освіти УРСР, агроном-плановик Київ. садово-ягід. тресту. Заарешт. 13 січня 1937 за сфабриков. звинуваченням як «актив. учасник контррев. націонал-фашист. терор. орг-ції». Розстріл., реабіліт. 1958.

Літ.: Ковальчук Г. Керівники ВБУ– НБУВ (1918–1998) // БВ. 1998. № 5; Її ж. Співробітники УНІК – жертви політичних репресій // Наук. пр. НБУВ. К., 1999. Вип. 2; Опришко Т. Василь Іванушкін: Життя і доля // З архівів ВУЧК– ГПУ– НКВД– КГБ. 1999. № 1/2; Ковальчук Г. Директори Всенародної бібліотеки України (20–30-ті рр.) // Там само. 2000. № 2/4.

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
Г. І. Ковальчук . Іванушкін Василь Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13446 (дата звернення: 08.03.2021).