Іванчев Сергій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Іванчев Сергій Степанович

ІВА́НЧЕВ Сергій Степанович (01. 12. 1932, м. Мукачеве, нині Закарп. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1970), проф. (1973), чл.-кор. РАН (1997). Премія РМ СРСР (1989). Премії ім. В. Каргіна (1993) та Д. Менделєєва (2008) РАН. Засл. діяч н. і т. РФ (1992). Закін. Ужгород. ун-т (1954). Учителював. 1958–70 – в Одес. ун-ті: 1967–70 – декан хім. ф-ту, від 1969 – проф. каф. фізико-хімії полімерів та колоїдів; 1970–73 – зав. лаб., 1973–89 – зав. відділу пошук. досліджень, водночас 1975–82 – заст. дир. НДІ полімеризац. пластмас, 1982–92 – 1-й заст. ген. дир. Охтин. НВО «Пластполімер», 1993–98 – дир. з н.-д. роботи АТ «Пластполімер» (С.-Петербург). Від 1998 – дир.-засн. С.-Петербур. філії Ін-ту каталізу Сибір. відділ. РАН. Наук. діяльність пов’язана з дослідженнями процесів радикал. полімеризації та олігополімеризації у гомоген. і гетероген. системах, закономірностей емульсій. полімеризації. Вивчав процеси полімеризац. наповнення та одержання полімер. композиц. матеріалів, процеси каталізу полімеризації та олігополімеризації. Обґрунтував шляхи синтезу нових класів поліфункціонал. компонентів з метою одержання олігомерів, запропонував полімеризац.-рекомбінац. спосіб отримання макромолекуляр. матеріалів. Зробив знач. внесок у дослідж. та розроблення нових латекс. систем із заданою морфологією, органо-неорган. блокспівполімерів.

Пр.: Термическая устойчивость и инициирующая активность диацильных перекисей // Докл. АН СРСР. 1961. Т. 140, № 6 (співавт.); Спектральное исследование диацильных перекисей // Там само. 1965. Т. 8, № 2 (співавт.); Эмульсионная полимеризация и ее применение в промышленности. Москва, 1976 (співавт.); Закономерности эмульсионной полимеризации виниловых мономеров // УХ. 1981. Т. 50, № 4 (співавт.); Радикальная полимеризация. Ленинград, 1985; Реакции в полимерных системах. Ленинград, 1987 (співавт.); Наноструктуры в полимерных системах // Высокомолекуляр. соединения. 2006. Т. 48, № 8.

Літ.: Сергей Степанович Иванчев: Библиография ученых. Новосибирск, 2002; Сергей Степанович Иванчев (К 75-летию со дня рожд.) // Высокомолекуляр. соединения. 2008. Т. 50, № 1; Професори О(Н)У.

В. Я. Чирва

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Я. Чирва . Іванчев Сергій Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13461 (дата звернення: 14.05.2021)