Іванченко Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Іванченко Володимир Григорович

ІВА́НЧЕНКО Володимир Григорович (01. 03. 1946, м. Надвірна Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – металознавець. Д-р тех. н. (1992), проф. (2008). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Закін. Київ. політех. ін-т (1968). Від 1967 працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): 1981–92 – зав. лаб. спец. сплавів, від 1992 – зав. відділу фазових рівноваг. Водночас від 2001 – проф. каф. металознавства та терміч. обробки металів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Досліджує фазові рівноваги у сплавах, перехід. металах, розробляє жароміцні та спец. сплави.

Пр.: Исследование влияния легирования на структуру, фазовый состав и механические свойства эвтектических сплавов хрома с карбидом титана // МНТ. 1996. Т. 18, № 8 (співавт.); Фазовые равновесия и формирование структуры и свойств в сплавах хрома с фазами внедрения // Там само. 1999. Т. 21, № 5; Evaluation ofevaporation losses during vacuum melting of Ti– Al– V allous // Metallurgical and Material Transactions B. 2003. Vol. 34, № 12 (співавт.); Microstructure, texture and tensile properties of Ti– 6Al– 4V– 1,55B eutectic alloy // Metallurgical and Materials Transactions A. 2008. Vol. 39, № 2 (співавт.).

С. А. Беспалов

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
С. А. Беспалов . Іванченко Володимир Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13465 (дата звернення: 07.05.2021)