Івлєва Ірина Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Івлєва Ірина Вікторівна

І́ВЛЄВА Ірина Вікторівна (13(26). 01. 1918, Київ – 21. 12. 1992, Севастополь) – гідробіолог. Дружина В. Івлєва. Д-р біол. н. (1981). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1940). Працювала в Астрахан. заповіднику й ін-ті рибного госп-ва (РФ, 1940–43); Львів. філії АН УРСР та ун-ті (1945–48); ст. н. с. Латв. відділ. ВНДІ рибного госп-ва й океанографії (Риґа, 1949–54); н. с. ВНДІ озер. та річк. рибного госп-ва (Ленінград, 1954–59); ст. н. с. Ін-ту біології пд. морів АН УРСР (Севастополь, 1959–87). Вивчала екол.-фізіол. основи масового розведення живих кормів для вирощування пром. риб; особливості адаптації гідробіонтів до т-ри й солоності, їх теплостійкості на рівні тканин і організму та енергет. обміну.

Пр.: Экспериментальное определение суточных рационов и кормовых коэффициентов для молоди балтийского лосося // Науч.-тех. бюл. ВНИИ озер. и речного рыбного хоз-ва. 1956. № 3–4; Элементы энергетического баланса актиний // Тр. Севастопол. биол. станции. 1964. Т. 15; Биологические основы и методы массового культивирования кормовых беспозвоночных. Москва, 1969 (англ. мовою – 1972); Соотношение трат энергии на рост и дыхание у Nereis diversicolor F. Muller, выращенных при разной температуре // Биология моря. Вып. 26. Экол. исследования донных организмов. К., 1972; Температура среды и скорость энергетического обмена у водных животных. К., 1981.

Літ.: Шульман Г. Е., Финенко Г. А. Ирина Викторовна Ивлева // БМ. 1989. № 2.

Г. Є. Шульман, Г. А. Фіненко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Г. Є. Шульман, Г. А. Фіненко . Івлєва Ірина Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13639 (дата звернення: 13.05.2021)