Івонін Юрій Євгенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Івонін Юрій Євгенович


Івонін Юрій  Євгенович

ІВО́НІН Юрій Євгенович (26. 08. 1947, м. Бранденбурґ, Німеччина) – історик. Д-р істор. н. (1985), проф. (1989). Закін. Перм. ун-т (РФ, 1969). Працював у Мінському ун-ті (1974–87); у 1987–96 – зав. каф. заг. історії Запоріз. ун-ту; від 1996 – зав. одноймен. каф. Смолен. пед. ун-ту (РФ). Наук. дослідження: Реформація у Великій Британії, міжнар. відносини епохи середньовіччя та раннього Нового часу.

Пр.: У истоков европейской дипломатии нового времени. Минск, 1984; Некоторые аспекты дипломатической подготовки англо-испанского союза конца 15 – начала 16 в. // Проблемы позднего феодализма в Западной Европе. Иваново, 1986; Императоры, короли, министры. Политические портреты XVI в. Дн., 1994; Властители судеб Европы: Императоры, короли, министры ХVІ – ХVІІІ вв. Смоленск, 2004 (співавт.).

Статтю оновлено: 2011