Ігнатенко Борис Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатенко Борис Васильович

ІГНАТЕ́НКО Борис Васильович (25. 08. 1945, Суми) – фахівець у галузі інформатики. Д-р тех. н. (1991). Закін. Київ. політех. ін-т (1972), де й працює від 1974 (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 1985 – зав. проблем. відділу каф. тех. кібернетики. Водночас 1978–85 – у Мін-ві вищої та серед. спец. освіти УРСР: кер. відділу, від 1982 – заст. кер. департаменту н.-д. робіт. Зробив вагомий внесок у розвиток теорії побудови інформ. систем з високорівневим інтерфейсом користувача, моделювання мов маніпулювання даними. Під його кер-вом розроблено комплекси тех. засобів АСК та структуров. комп’ютерні мережі в системі НБУ (Центр. сховища, Держ. скарбниці, Монет. двору, Банків. академії); програму розвитку інформ.-аналіт. системи фінанс. органів України, Центр. базу даних і програмно-тех. засоби інформ.-аналіт. підтримки Держ. бюджет. процесу; АСК пасажир. перевезеннями на залізнич. та автомоб. транспорті; систему формування планів докум. і контрольно-ревізій. перевірок суб’єктів госп. діяльності та аналізу їхніх результатів.

Пр.: Языки манипулирования данными. Модели и средства. К., 1984 (співавт.); Непроцедурные языки манипулирования данными. Перспективы развития и классификация // Программирование. 1985. № 4 (співавт.); Проектирование информационных моделей в гибких системах. К., 1987 (співавт.); Адаптивное управление на базе микроЭВМ. К., 1990 (співавт.); Семантический анализ SQL-запросов на основе модели ограничений целостности // УСМ. 1991. № 7.

В. М. Томашевський, В. І. Костюк


Покликання на статтю
В. М. Томашевський, В. І. Костюк . Ігнатенко Борис Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13678 (дата звернення: 13.05.2021)