Ігнатов Володимир Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатов Володимир Олексійович

ІГНА́ТОВ Володимир Олексійович (05. 06. 1938, Київ) – фахівець у галузі авіаційної радіотехніки. Д-р тех. н. (1971), проф. (1973). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. повітр. флоту (1961), де й працює відтоді (нині Нац. авіац. ун-т): 1971–2001 – зав., від 2001 – проф. каф. телекомунікац. систем, водночас 1980–85 – декан ф-ту радіоелектрон. обладнання. Розробляє методи оцінювання надійності та оптимізації тех. обслуговування систем, статист. оптимізації якості функціонування систем, назем. випробовувань у динаміч. режимах бортових систем повітр. суден, діагностування систем і створення інформ.-логіч. вимірювал. комплексів, прискор. випробовувань виробів на надійність, гнучких інтегров. технологій обслуговування та ремонту бортових систем, адаптив. оптим. регламентів тех. обслуговування й ремонту бортових систем, оптим. мажоритар. синтезу та оброблення сигналів, використання структурно-інформ. надлишковості, радіолокац. зондування метеорол. об’єктів. Засновник наук. школи у галузі авіац. радіоелектроніки. Автор бл. 50-ти винаходів, чл. Міжнар. федерації асоціацій винахідників. М. сп. з вільної боротьби (1958), чемпіон України (1960), неоднораз. чемпіон ЦР спорт. т-в «Авангард» і «Спартак» (1958–63).

Пр.: Оптимізація обслуговування радіоелектронних пристроїв. К., 1969; Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем. Москва, 1974 (співавт.); Элементы теории оптимального обслуживания технических изделий. Минск, 1974 (співавт.); Диагностические комплексы систем автоматического самолетовождения. Москва, 1975 (співавт.); Повышение эффективности УКВ радиосвязи. Москва, 1977 (співавт.); Теория информации и передачи информации: Учеб. Москва, 1990; Основи теорій передачі інформації: Підруч. К., 2004; Information Theory and Telecommunications. К., 2006 (співавт.).

Літ.: Суржик О. Сколько стоит золото Игнатова // ЗН. 1996, 28 сент.

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
Є. С. Сікорський . Ігнатов Володимир Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13703 (дата звернення: 08.03.2021).