Ігнатова Світлана Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатова Світлана Олександрівна

ІГНА́ТОВА Світлана Олександрівна (22. 03. 1942, м. Нарин, Киргизстан) – біотехнолог. Д-р біол. н. (2004). Закін. Одес. ун-т (1968). Від 1970 працювала у Селекц.-генет. ін-ті УААН: 1991–99 – зав. відділу, 1999–2000 – лаб. біотехнології; від 2000 – зав. лаб. культури тканин Пд. біотехнол. центру в рослинництві НААНУ (обидва – Одеса). Наук. дослідж. присвяч. питанням створення вихід. селекц. матеріалу с.-г. культур на основі методів культури клітин, тканин та органів рослин in vitro. Розробляє методи отримання гаплоїдів зерн. культур (пшениці, тритикале, ячменю) в культурі ізольованих пиляків.

Пр.: Создание исходного фузариозоустойчивого материала люцерны с использованием биотехнологических приемов // Биология культивируемых клеток и биотехнология растений. Москва, 1991 (співавт.); Толерантность эксплантов мягкой пшеницы к воздействию осмотического стресса в условиях in vitro // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Біологія. 2007. Вип. 1(10) (співавт.); Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции возделываемых растений. О., 2011.

Г. А. Зеленіна

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Г. А. Зеленіна . Ігнатова Світлана Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13708 (дата звернення: 07.05.2021)