Ігнатович Казимир Францович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатович Казимир Францович

ІГНАТО́ВИЧ Казимир Францович (01. 02. 1888, Львів – ?) – хімік-технолог. Закін. Політех. школу у Львові (1910). У цьому ж році продовжив спеціалізацію в Політехніці м. Карлсруе (Німеччина). 1912 за пр. «Дослідження гірської смоли» йому присвоєно наук. ступ. д-ра н. Відтоді працював на ф-ці мила та жирових виробів фірми «Фридерік Пульс» й хім. лаб. у Варшаві. Згодом у Львові обіймав посаду інж. на ф-ці мила «Перша крайова хім.-космет. спілка Я. Ігнатовича з обмеженою відповідальністю» (1914), виконував обов’язки інж. у «Газовій установі» (1915), асист. та заст. проф. каф. хім. технології Львів. політехніки (1916–33). Від липня 1933 у Т-ві з експлуатації поташу («Теспах») на посаді торг. референта організував розширення вироб-ва чистого хлору, поташу та поташ. вугілля в м. Калуш (нині Івано-Фр. обл.). Згодом перейшов на посаду пров. інж. на ф-ку терпентину «Ярот» у м. Рудник-над-Сяном (нині Підкарпат. воєводства, Польща), де працював до травня 1934. У тому ж році запрошений на посаду проф. каф. товарознавства Вищої школи закордон. торгівлі у Львові. 1939 отримав вчене звання надзвич. професора. 1940 обраний на посаду проф. каф. технології неорган. речовин і затверджений дир. Ін-ту хімії і хім. технологій Львів. політех. ін-ту. Подальша доля невідома.

Пр.: Kilka uvag o produkcji terpentyny u nas i gdzieindzie // Czasopismo techniczne. Lwów, 1911; O autoklawowym procesie rozszczepiania tłuszuczów // Там само. 1913; Zmydlanie tłuszuczów sposobom Krebitza // Там само. 1914; Technologia i towaroznawstwo w szkołach handlowych typu akademickiego. Wykład inauguracyjny. Lwów, 1935; Użytkowanie karpiny w Polsce // Przegląd chemiczny. 1937, may.

Літ.: Гелей С. Львівська комерційна академія. Л., 2008.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. Р 184, оп. 1, спр. 3254, арк. 73–159.

С. Д. Гелей

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
С. Д. Гелей . Ігнатович Казимир Францович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13712 (дата звернення: 21.06.2021)