Ігнатюк Анжела Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатюк Анжела Іванівна

ІГНАТЮ́К Анжела Іванівна (11. 01. 1969, м. Потсдам, Німеччина) – економіст. Д-р екон. н. (2010). Закін. Київ. ун-т (1992), де й працює: 2002–07 – заст. декана екон. ф-ту з навч. і вихов. роботи, від 2010 – заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи. Наук. дослідження: розвиток галуз. ринків в умовах глобалізації, процеси концентрації ринків, конкурентоспроможність продукції вітчизн. підпр-в на світ. галуз. ринках, проблеми розвитку конкурент. відносин та обмеження монополізму в умовах глобалізації, мережева економіка.

Пр.: Мікроекономіка: Підруч. К., 2007; 2008 (співавт.); Методологія дослідження функціонування галузевих ринків // Екон. теорія. 2009. № 3; Пріоритетні напрями галузевої політики України в умовах глобальної економічної кризи // Теор. та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. К., 2009. Вип. 19; Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання. К., 2010; Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Економіка. 2011. № 123.

Н. І. Гражевська

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Н. І. Гражевська . Ігнатюк Анжела Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13746 (дата звернення: 21.06.2021)