Кузнецов Іван Юхимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузнецов Іван Юхимович


Кузнецов Іван Юхимович

КУЗНЕЦО́В Іван Юхимович (17. 10. 1927, Миколаїв – 07. 11. 1997, Херсон) – хімік, фахівець у галузі охорони довкілля. Д-р тех. н. (1986), проф. (1987). Закін. Дніпроп. хім.-тех­нол. ін-т (1958), де 1964–68 і пра­цював на каф. технології неорган. речовин. Від 1969 – у Херсон. тех. ун-ті: 1973–77 – декан технол. ф-ту, 1976–97 – зав. каф. охорони праці та навколиш. середовища. Досліджував пробле­ми захисту довкілля від забруднення хім. речовинами.

Пр.: Новые методы очистки газов от окислов азота. К., 1971; Защита ат­мосферного воздуха от загрязнения. Сф., 1973; Защита воздушного бассейна от загрязнения вредными веществами. Москва, 1979 (спів­авт.); Обо­рудование для санитарной очистки га­зов: Справоч. К., 1989 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014