Кузнецов Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Микола Миколайович

КУЗНЕЦО́В Микола Миколайович (07. 04. 1940, с. Новочеркутино Липец. обл., РФ) – акаролог. Д-р біол. н. (1988), проф. (2002). Закін. Воронез. лісотех. iн-т (РФ, 1962). Від 1966 працює у Нікіт. ботан. саду НААНУ в Криму: 1989–95 – зав. відділу екол. дослідж., від 1995 – гол. н. с. Фахiвець у галузях с.-г. акарології, парк. і садової ентомології, захисту рослин. Розробляє біол. методи бо­ротьби з кліщами-шкідниками, зокрема використання хижих кліщів у боротьбі з кліщами-шкід­никами плод. садів і виноградників.

Пр.: Кокциды (Homoptera, Coccoidea) хвойных Крыма (Видовой состав, биология, меры борьбы) // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 1967. Т. 39; Определитель обитающих в почве клещей Trombi­diformes. Москва, 1978; Вредные и по­лезные клещи Средней Азии. Ташкент, 1982; Хищные клещи Прибалтики. Ри­га, 1984; Определение хищных клещей и их использование в биологической борьбе с клещами-вредителями вино­градников в Крыму. Ялта, 2001 (спів­авт.).

М. П. Литвинов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. П. Литвинов . Кузнецов Микола Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1391 (дата звернення: 14.05.2021)