Зубар Віталій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Зубар Віталій Михайлович

ЗУ́БАР Віталій Михайлович (05. 02. 1950, Харків – 20. 03. 2009, Київ) – історик, археолог. Д-р істор. н. (1991). Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працював у Харків. істор. музеї; від 1974 – в Ін-ті археології НАНУ (Київ): від 1993 – пров. н. с.; водночас від 2000 викладав у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія». Вивчав політ. і соц.-екон. історію, культуру, релігію антич. держав Пн. Причорномор’я. Керував археол. експедицією, що досліджувала некрополь Херсонеса (1981–88).

Пр.: Некрополь Херсонеса Таврического І–ІV вв. н. э. К., 1982; Херсонес Таврический и Римская империя: Очерки военно-полит. истории. К., 1994; Херсонес Таврический: Очерки истории и культуры. Х., 2004. Т. 1; К., 2005. Т. 2 (співавт.); Хора Херсонеса Таврического на Гераклейском полуострове: история раскопок и некоторые итоги изучения. К., 2007.

Літ.: Пам’яті Віталія Михайловича Зубаря // Археологія. 2009. № 1.

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
Н. О. Сон . Зубар Віталій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13914 (дата звернення: 06.03.2021).