Зуєв Володимир Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Зуєв Володимир Олексійович

ЗУ́ЄВ Володимир Олексійович (23. 11. 1937, с. Вісімо-Уткінськ Свердлов. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1987). Закін. Київ. ун-т (1962). Відтоді працював у Ін-ті напівпровідників АН УРСР (Київ): від 1974 – ст. н. с.; 1981–2003 – зав. каф. фізики і хімії Київ. ін-ту сухопут. військ; від 2003 – проф. каф. фізики Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій (Київ). Розробляє питання фотоелектроніки шаруватих структур.

Пр.: Неравновесные приповерхностные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах. Москва, 1977; Фотоэлектрические МДП-приборы. Москва, 1983; Поверхневий потенціал в кристалах CdP2 // ФХТТ. 2008. Т. 9, № 1; Фотоелементи на основі дифосфидів цинку і кадмію // Вісн. Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій. 2008. Т. 6(2) (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
Л. М. Гориня . Зуєв Володимир Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14017 (дата звернення: 08.03.2021).