Кузнецов Олександр Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузнецов Олександр Олександрович


Кузнецов  Олександр Олександрович

КУЗНЕЦО́В Олександр Олександрович (08. 03. 1947, Дніпропетровськ) – хімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1992). Закін. Дніпроп. хім.-тех­нол. ін-т (1970). Працював 1974–76 у Дніпроп. ун-ті; від 1976 – у Дніпродзерж. тех. ун-ті (Дніпроп. обл.): від 1990 – зав. каф. заг. і фіз. хімії. Вивчає вплив на кінетику електрод. процесів адсорбц. шарів поверхнево актив. речовин, питання теорії і практики застосування релаксац. методів низь­кого рівня в електрохім. і корозій. дослідженнях.

Пр.: Моделі імпедансу корозійного процесу з дифузійним контролем однієї з супряжених реакцій // Металургія і коксохімія. 1989. № 98; Про індуктивність в еквівалентних електричних лан­цюгах // Наука – вироб-ву: Зб. ст. К., 1991; Застосування релаксаційних ме­тодів низького рівня при вивченні впли­ву ПАР на швидкість корозійних проце­сів // ФХММ. 1996. № 4; Теорія релакса­ційних методів низького рівня для двох паралельних електродних процесів на гомогенній і гетерогенній поверхнях металу // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2005. № 16; Імпедансна спектроскопія платини в сірчаній кислоті при її катодній і анодній поляризації // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. 2008. № 399–400.

Статтю оновлено: 2014