Зюман Борис Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Зюман Борис Васильович

ЗЮ́МАН Борис Васильович (03. 11. 1940, с. Матвіївка Градиз., нині Глобин. р-ну Полтав. обл.) – еколог, ветеринарний лікар. Д-р біол. (1995) та вет. (2007) н., проф. (2007). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1964). Працював у Всесоюз. ін-ті експерим. ветеринарії (Москва, 1968–71), Білорус. НДІ експерим. ветеринарії (1971–79) та епідеміології і мікробіології (1979–82; обидва – Мінськ), Далекосхід. зонал. н.-д. вет. ін-ті (м. Благовєщенськ, РФ, 1982–95); від 1995 – проф. каф. екології Кременчуц. політех. ун-ту; від 2009 – зав. однойм. каф. Кременчуц. ун-ту економіки, інформ. технологій і управління. Наук. дослідження: вет. мікробіологія та вірусологія; гідроекологія; утилізація пром. відходів.

Пр.: Основні чинники евтрофікації поверхневих вод Середнього Придніпров’я // Захист довкілля від антропоген. навантаження: Зб. наук. пр. Х.; Кременчук, 2004. Вип. 10(12); Забруднення природних вод з культурних відкладень промислових міст // Вісн. Кременчуц. політех. ун-ту. 2006. Вип. 5; Основи технології отримання органо-мінерального добрива зі шламу хімводоочищення теплоелектростанцій і пташиного посліду // Екол. безпека. 2008. Вип. 1; Важкі метали та екологічна безпека населення міста Кременчука // Нові технології. 2009. № 2(24); усі – співавт.

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
М. В. Загірняк . Зюман Борис Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14081 (дата звернення: 06.03.2021).