Іваницька Ніна Лаврентіївна — Енциклопедія Сучасної України

Іваницька Ніна Лаврентіївна

ІВАНИ́ЦЬКА Ніна Лаврентіївна (04. 01. 1940, с. Городище Березнян., нині Менського р-ну Черніг. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1986), проф. (1987). Закін. Черкас. пед. ін-т (1962). Працювала у ньому 1963–64 викл. каф. іноз. мов; від 1970 – у Вінн. пед. ун-ті: 1976–81 – декан філол. ф-ту, 1986–95 – проректор з наук. роботи, 1995–2005 – зав. каф. укр. мови, від 2005 – проф. каф. методики філол. дисциплін, від 2007 – зав. каф. герман. та слов’ян. філології. Гол. ред. зб. наук. праць Вінн. пед. ун-ту «Наукові записки. Серія: Філологія» (від 2004). Розробляє теор. проблеми синтаксису укр. мови, нові інформ. технології при вивченні рідної мови у вищій та серед. школах. Уклала посібники: «Вивчення членів речення в 4–8 класах» (1982), «Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу» (1989), «Українська мова. Фонетика. Графіка: Посібник з комп’ютерним забезпеченням» (1995), «Українська мова. Синтаксис. Вправи та завдання: Посібник для 7–9 кл.» (1999, співавт.; усі – Київ), «Теоретичний синтаксис української мови» (2002), «Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці» (2009), «Алгоритми в практиці вивчення української мови» (2010; усі – Вінниця).

Пр.: Складні випадки розмежування членів речення. 1982; Двоскладне речення в українській мові. 1986; Синтаксис словосполучення і простого речення. 1989 (співавт.; усі – Київ).

Літ.: Городенська К. Г., Вихованець І. Р. Зірка граматичної плеяди // Укр. мова. 2010. № 1.

А. М. Подолинний

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. М. Подолинний . Іваницька Ніна Лаврентіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14172 (дата звернення: 19.06.2021)