Іваницький Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іваницький Олександр Іванович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Олександр Іванович (01. 01. 1958, с. Воронівка Вознесен. р-ну Микол. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2006), проф. (2007). Закін. Запоріз. пед. ін-т (1980). Учителював. Від 1991 – у Запоріз. ун-ті: від 2006 – зав. каф. фізики та методики її викладання. Розробляє методи навчання фізики у заг.-осв. та вищій школах.

Пр.: Сучасні технології навчання фізики. З., 2001; Інноваційні технології навчання фізики: Навч. посіб. З., 2007; Критерії ефективності акмеологічних технологій підготовки майбутнього вчителя фізики // Вісн. Черніг. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2008. Вип. 57; Дидактичні особливості вибору викладачем навчальної стратегії у процесі професійної підготовки фахівців // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти. 2008. Вип. 49.

А. В. Сущенко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. В. Сущенко . Іваницький Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14193 (дата звернення: 24.06.2021)