Іванишин Володимир Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Іванишин Володимир Андрійович


Іванишин Володимир Андрійович

ІВАНИ́ШИН Володимир Андрійович (03. 02. 1937, с. Лукове, нині Підкарп. воєводства, Польща) – геолог. Д-р геол. н. (2006). Закін. Львів. ун-т (1960). Працював 1960–64 у Туркмен. філії ВНДІ нафти (м. Небіт-Даг, нині Балканабад). Водночас 1961–63 викладав у Небіт-даз. нафт. технікумі, 1963–64 – у Небіт-даз. філії Моск. ін-ту нафтохім. і газової пром-сті. Від 1964 – у Черніг. відділ. Укр. геол.-розв. ін-ту: від 1994 – пров. н. с. Водночас від 2009 – проф. каф. геодезії, картографії та землеустрою Черніг. ін-ту економіки і управління. Осн. напрями наук. діяльності: підрахунок прогноз. запасів нафти і газу в Дніпров.-Донец. западині, аналіз ефективності геол.-геофіз. робіт, дослідж. стратиграфії палеозой. відкладів, тектоніки, палеотектоніки, колектор. властивостей порід, нафтогазоносності. Брав участь в укладанні «Атласа геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины» (К., 1984) та «Атласу родовищ нафти і газу України» (Л., 1998).

Пр.: Стратиграфия, корреляция и перспективы нефтегазоносности девонских и переходных (пограничных) девонско-каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. Чг., 2000 (співавт.); Стратиграфія, кореляція і перспективи нафтогазоносності турнейських і візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини. Чг., 2002 (співавт.); Палеотектоніка (геодинаміка) Миколаївсько-Артюхівської групи структур // Наук. вісн. Івано-Фр. тех. ун-ту нафти і газу. 2007. № 2 (співавт.); Особливості зміни відкритої пористості і газопроникності порід у розрізах свердловин Васильківсько-Скоробагатьківської зони Дніпровсько-Донецької западини // Геологія і геохімія горючих копалин. 2008. № 2.

Статтю оновлено: 2011