Іванковецьке поселення — Енциклопедія Сучасної України

Іванковецьке поселення

ІВАНКОВЕ́ЦЬКЕ ПОСЕ́ЛЕННЯ – ранньослов’янське поселення черняхівської культури, металургійний осередок. Датоване 4 ст. Розташ. на тер. с. Іванківці Дунаєвец. р-ну Хмельн. обл. Досліджувала 1951–52 експедиція Ін-ту археології АН УРСР (Київ) під кер-вом М. Брайчевського та В. Довженка. Під час розкопок знайдено залишки залізороб. вироб-ва, назем. жител і госп. ям, язичниц. капища, уламки гончар. та ліпного посуду, залізні ножі й свердло, дві бронз. фібули, срібні римські монети тощо. Також виявлено три ідоли з вапняк. каменю (зберігаються у Кам’янець-Поділ. і Чернів. краєзнав. музеях), один із яких має вигляд чотиригран. стовпа зі схематич. зображенням на трьох боках людських облич, а два ін. є грубими скульптур. зображеннями людських фігур.

Літ.: Брайчевский М. Ю., Довженок В. И. Поселение и святилище в с. Иванковцы на среднем Днестре // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград, 1967. Вып. 139.

Б. В. Магомедов

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Б. В. Магомедов . Іванковецьке поселення // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14249 (дата звернення: 21.06.2021)