Іванов Володимир Макарович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Іванов Володимир Макарович


Іванов Володимир Макарович

ІВАНО́В Володимир Макарович (20. 06. 1932, м. Оренбург, РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1986), проф. (1988). Закін. Кишинів. ун-т (1963), де й працював від 1964: у 1983–94 – зав. каф. держ.-правових дисциплін; 1994–2000 – проф. Міжнар. незалеж. ун-ту Молдови (Кишинів); від 2000 – зав. каф. теорії та історії держави і права Одес. мор. ун-ту. Досліджує проблеми конституц. розвитку нац. державності та демократії, удосконалення держ. механізму в Україні.

Пр.: Власть, демократия и социальные контрасты. Кишинев, 1997; 2000; Право человека на жизнь. Кишинев, 1999; Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. О., 2002 (співавт.); Советский тоталитаризм: уроки истории: Учеб. пособ. О.; Кишинев, 2007 (співавт.).

Статтю оновлено: 2011