Іванов Володимир Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Іванов Володимир Миколайович


Іванов Володимир Миколайович

ІВАНО́В Володимир Миколайович (23. 11. 1950, с. Черніговка Примор. краю, РФ) – мікробіолог. Д-р біол. н. (1987). Премія ім. Д. Заболотного АНУ (1993). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1972). Відтоді працював в Ін-ті мікробіології і вірусології НАНУ (Київ): від 1989 – зав. відділу технології біосинтезу; від 1996 – у Київ. ун-ті. Нині – за кордоном. Вивчає фізіологію пром. мікроорганізмів. Запропонував біотехнологію вироб-ва корм. дріжджів; уніфіковану методику складання балансу макроенергет. сполук, що стало основою теор. вивчення стехіометрії і процесів життєдіяльності мікроорганізмів та оптимізації біол. процесів; теорію трофіч. орг-ції мітотич. циклу клітини, на основі якої дослідив питання вікової і трофіч. гетерогенності мікроб. популяцій.

Пр.: Энергетика роста микроорганизмов (исследование жизнедеятельности микроорганизмов на основе баланса макроэнергетических соединений). 1981; Клеточный цикл микроорганизмов и гетерогенность их популяции. 1984 (співавт.); Стехиометрия и энергетика микробиологических процессов. 1987 (співавт.); Экзо- и эндотрофия клетки. 1990 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2011