Іванов Едуард Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Едуард Іванович

ІВАНО́В Едуард Іванович (29. 07. 1947, с. Городище Смолен. обл., РФ – 10. 12. 2006, Одеса) – хімік. Д-р хім. н. (1999), проф. (2004). Закін. Одес. ун-т (1971), де 1972–80 й працював. 1980–2006 – у Фіз.-хім. ін-ті НАНУ (Одеса): 1980–84, 1992–93 – дир. дослід. з-ду, 1984–92 – заст. дир. з наук. роботи, 1983–92 – зав. відділу хімії пестицидів, 1993–96 – зав. лаб. хімії азолів, від 1996 – пров. н. с. Водночас від 2003 – зав. каф. фармацевт. хімії Одес. мед. ун-ту. Наук. дослідж. у галузі тонкого органіч. синтезу, зокрема хімії конденсованих азотистих гетероциклів. Встановив деякі закономірності зв’язку структура – властивості у низці нових похідних пуринів та їх гомологів. Брав участь в освоєнні та пром. випуску першого вітчизн. транквілізатора феназепам та анксіолітич. препарату денної дії гідазепам.

Пр.: Лактам-лактимная таутомерия бензокраунсодержащих пуринов в протоно-донорных растворителях // УХЖ. 1998. Т. 64, № 10 (співавт.); Синтез 2,3,4,6-тетразамещенных хинолинов на основе 5-R-2-хлорацетлиаминобензофенонов // ЖОРХ. 1999. Т. 35, вып. 12 (співавт.); Новые производные 4,5,6,7-тетрагидробензо-тиазол-7-она и 5,6,7,8-тетрагидро-4Н-тиазоло[5,4-c]азепин-8-она // ЖОХ. 2000. Т. 70, вып. 5 (співавт.); Химия циклогомологов ксантинов // Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов. Т. 1. Москва, 2003; Синтез и противосудорожная активность производных 1,2-дигидрохинолин-2-она // Журн. органіч. та фармацевт. хімії. 2008. Т. 6, № 1 (21) (співавт.).

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
Є. В. Шабанов . Іванов Едуард Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14312 (дата звернення: 05.03.2021).