Іванов Олександр Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Олександр Володимирович

ІВАНО́В Олександр Володимирович (23. 11. 1947, м. Біла Церква Київ. обл.) – математик. Чоловік В. Антонюк. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1971). Працював в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ, 1971–2001): від 1999 – пров. н. с. Водночас від 1998 – проф. каф. матем. аналізу та теорії ймовірностей Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідж. присвяч. питанням матем. статистики, статист. випадк. процесів і полів, практ. задачам статист. оброблення даних.

Пр.: Статистический анализ случайных полей. К., 1986 (співавт.; англ. перекл. – Dordrecht; Boston; London, 1989); Asymptotic Theory of Nonlinear Regression. Dordrecht, 1997; Asymptotic properties of Lp-estimators // Theory of Stochastic Processes. 2008. Vol. 14, № 1; Semiparametric analysis of long-range dependence in non-linear regression // J. Statistical Planning and Inference. 2008. № 138 (співавт.); Конзистенційність оцінки найменших квадратів амплітуд та кутових частот сум гармонійних коливань у моделях з сильною залежністю // Теорія ймовірностей та матем. статистика. 2009. Вип. 80.

Т. О. Бардадим

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Т. О. Бардадим . Іванов Олександр Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14368 (дата звернення: 06.05.2021)