Іванов Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Юрій Олександрович

ІВАНО́В Юрій Олександрович (04. 03. 1951, Кишинів) – радіоеколог. Д-р біол. н. (1997). Закін. Моск. ун-т (1973). Працював у ДКБ Ін-ту електромеханіки та автоматики (м. Арзамас Нижньогород. обл., РФ, 1973–75); ст. н. с. дослід. станції селекції та генетики (1975–78) та лаб. с.-г. радіобіології (1978–81) Кишинів. с.-г. ін-ту; у ВНДІ с.-г. радіології (м. Обнінськ Калуз. обл., РФ, 1981–87). Відтоді – в Укр. НДІ с.-г. радіології Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.; з перервою): зав. лаб. ґрунт. хімії і радіохімії (1989–98), заст. дир. з н.-д. роботи (1994–98), гол. н. с. (від 2008); дир. Чорнобил. радіоекол. центру (м. Чорнобиль Іванків. р-ну Київ. обл., 1998–2002); гол. н. с. Чорнобил. центру з проблем ядер. безпеки, радіоактив. відходів і радіоекології (м. Славутич Київ. обл., 2002–08). Наук. дослідження: міграція природ. і штуч. радіонуклідів у назем. екосистемах; ґрунт. хімія радіонуклідів; радіац. моніторинг довкілля; реабілітація радіоактивно забруднених територій. Брав участь в укладанні «Українсько-англо-російського тлумачного словника з радіоекології і радіобіології» (К., 2001).

Пр.: Тяжелые естественные радионуклиды в биосфере. Миграция и биологическое действие на популяции и биогеоценозы. Москва, 1990 (співавт.); Сельскохозяйственная радиоэкология. Москва, 1992 (співавт.); Динаміка перерозподілу радіонуклідів у ґрунтах і рослинності // Чорнобиль. Зона відчуження: Зб. наук. пр. К., 2001; Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження. К., 2001 (співавт.); Анализ факторов, определяющих долговременную динамику миграции радионуклидов в почвенно-растительном покрове // Проблемы Чернобыл. зоны отчуждения. К., 2009.

В. О. Кашпаров

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. О. Кашпаров . Іванов Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14405 (дата звернення: 19.04.2021)