Іванова Наталія Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Іванова Наталія Дмитрівна

ІВАНО́ВА Наталія Дмитрівна (11. 10. 1933, м. Твер, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1989). Закін. Київ. політех. ін-т (1956). Працювала 1956–57 на Черемхов. з-ді «Східсибелемент» (РФ); 1957–59 – на Київ. з-ді «Реле та автоматика». Від 1959 – в Ін-ті заг. та неорганіч. хімії НАНУ (Київ): 1992–96 – зав. відділу електрод. процесів, від 1996 – гол. н. с. Основні напрями наук. досліджень: одержання нового класу функціон. покриттів; швидкісне нанесення покриттів заг. призначення; розроблення електрохім. синтезу нестехіометр. актив. матеріалів оксид. типу для хім. джерел струму та каталізаторів; застосування методу біполяр. електрода для нанесення покриттів і вилучення металів з низькоцентрованих водних розчинів металів.

Пр.: Соединения фтора в гальванотехнике. К., 1986; Фторсодержащие электролиты и растворы для осаждения сплавов и материалов. К., 1986; Гальванотехника. Фторсодержащие электролиты и растворы: Справоч. К., 1993; Электрохимические бифункциональные системы // УХ. 1993. Т. 62, № 10; Електрохімічний синтез наноструктурних оксидів Cr, Mo, Co та їх властивості // Доп. НАНУ. 2009. № 2 (усі – співавт.).

К. О. Каздобін

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
К. О. Каздобін . Іванова Наталія Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14435 (дата звернення: 14.04.2021)