Зоряна астрономія — Енциклопедія Сучасної України

Зоряна астрономія

ЗО́РЯНА АСТРОНО́МІЯ – розділ астрономії, у якому вивчають будову, походження і розвиток зоряної системи Галактики. З’ясовуючи закономірності простор. розподілу і руху об’єктів у Галактиці, взаємозалежність різних їх характеристик, а також порівнюючи зоряні насел. галактик, З. а. прагне до побудови єдиної теорії походження й розвитку зоряних систем. На даному етапі людство, знаходячись усередині Галактики, в газопиловому середовищі досить склад. будови, що поглинає світло, і рухаючись разом із Сонцем, має можливість досліджувати тільки незначну частину системи. А щоб визначити рух об’єктів у Галактиці, потрібно передусім знати рух Сонця. Предмет З. а. – це всі об’єкти Галактики: зорі, розсіяні та кулясті скупчення, зоряні асоціації, комплекси; різноманітні форми дифузної речовини, що утворює світлі й темні туманності; газові та молекулярні хмари, розсіяний газ, а також випромінювання всіх частот і енергетичні поля. Розділи З. а. – зоряні статистика, кінематика (вивчають закономірності руху галакт. об’єктів) і динаміка (рух зір у гравітац. полі та еволюція зоряних систем). У 1920-х рр. із З. а. виділився особл. розділ астрономії – позагалактична астрономія. З. а. тісно пов’язана з астрометрією та астрофізикою.

І. А. Климишин, А. О. Корсунь

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
І. А. Климишин, А. О. Корсунь . Зоряна астрономія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14484 (дата звернення: 11.04.2021)