Зайцева Валентина Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Зайцева Валентина Василівна

ЗА́ЙЦЕВА Валентина Василівна (22. 10. 1936, Одеса) – хімік. Д-р хім. н. (1990), проф. (1993). Закін. Львів. ун-т (1960). Працювала 1960–75 в Укр. НДІ пластмас; від 1975 – в Ін-ті фіз.-органіч. хімії і вуглехімії НАНУ (обидва – Донецьк): від 1997 – гол. н. с. Осн. напрям наук. дослідж. – кінетика і механізм радикал. реакцій полімеризації та співполімеризації традиц. вініл. мономерів з аліл. сполуками, спіроортокарбонатами, епоксиакрилатами та цикліч. кетеноацеталями.

Пр.: Изучение процесса сополимеризации стирола с каучуком // Высокомолекуляр. соединения. 1968. Т. 9, № 2; Kopolimeryzacja zwiazkow allilowych z bezwodnikiem maleinowym // Polymer. 1988. Vol. 33, № 2; Взаимодействие 1-метоксикарбонил-3-циклогексана и 1-метоксикарбонил-3,4-эпоксициклогексана с трет-бутокси-радикалом // ЖОРХ. 1996. Т. 32, вып. 4; Многофункциональные мономеры. Синтез и полимеризация. Д., 2003; Сополимеризация стирола с акрилонитрилом и малеиновым ангидридом // Высокомолекуляр. соединения. 2009. Т. 51, № 2 (усі – співавт.).

Г. Ф. Раєнко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Г. Ф. Раєнко . Зайцева Валентина Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14562 (дата звернення: 14.05.2021)