Зайцева Людмила Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Зайцева Людмила Михайлівна

ЗА́ЙЦЕВА Людмила Михайлівна (18. 11. 1947, Дніпропетровськ – 03. 06. 2005, там само) – економіст. Д-р екон. н. (1998), проф. (2002). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1971), де й працювала; 1978–88 – у Дніпроп. відділ. Ін-ту економіки пром-сті АН УРСР; 1988–98 – зав. відділу екон. проблем комплекс. розвитку регіону Ін-ту проблем природокористування та екології НАНУ (Дніпропетровськ); від 1998 – зав. каф. економіки менеджменту та інформ. систем, від 2000 – заст. дир. з питань розвитку Дніпроп. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України; водночас 2000–05 – доц. каф. міжнар. екон. відносин та бізнесу Дніпроп. ун-ту. Досліджувала проблеми формування регіон. системи управління.

Пр.: Региональная система управления: организационно-методологический аспект. Д., 1997; Разработка общих контуров модели развития регионального хозяйственного комплекса. Д., 1997; Днепропетровская область – экономический потенциал – инвестиционная привлекательность. Дн., 1998 (співавт.); Регіональне управління. Дн., 2000 (співавт.).

С. М. Серьогін

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
С. М. Серьогін . Зайцева Людмила Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14566 (дата звернення: 14.04.2021)