Зак Костянтин Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Зак Костянтин Петрович

ЗАК Костянтин Петрович (24. 07. 1924, с. Старий Животів, нині у складі с. Новоживотів Оратів. р-ну Вінн. обл.) – лікар-ендокринолог, гематолог. Д-р мед. н. (1971), проф. (1978). Засл. діяч н. і т. України (1999). Премії ім. В. Комісаренка (1997) та О. Богомольця (2001) НАНУ. Закін. Київ. мед. ін-т (1949). Працював в Ін-ті фізіології АН УРСР (1949–65): від 1958 – ст. н. с.; від 1965 – зав. лаб. гормонал. регуляції кровотворення Ін-ту ендокринології та обміну речовин АМНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: механізми гормонал. регуляції кровотворення й імунітету у здорових людей та хворих на ендокринні захворювання; дія на організм людини випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС; біол. дія цитокінів, проблеми їхнього застосування для лікування злоякіс. пухлин та роль у патогенезі цукр. діабету. Започаткував в Україні вивчення стовбур. клітин і електронномікроскопічне дослідж. кровотвор. та імунокомпетент. клітин.

Пр.: Цитохимия и электронная микроскопия клеток крови и кроветворных органов. К., 1974 (співавт.); Большие гранулосодержащие лимфоциты в патологии. К., 1992 (співавт.); Радиация и иммунитет человека. К., 1994 (співавт.); Цитокины и сахарный диабет у человека. К., 2006; Хемокины при сахарном диабете 1 типа. (Обзор) // УМЧ. 2008. № 6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
О. Я. Родіонова . Зак Костянтин Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14596 (дата звернення: 08.03.2021).