Заказник — Енциклопедія Сучасної України

Заказник

ЗАКА́ЗНИК – природна територія або акваторія, виділена з метою збереження і відтворення її природних комплексів чи їх окремих компонентів. Статус, режим охорони, класифікацію, порядок оголошення З. визначають Закон України «Про природно-заповідний фонд України» та ін. законодавчі акти. Залежно від екол., наук., істор.-культур. цінності виділяють З. заг.-держ. або місц. значення; від характеру, мети орг-ції та необхід. режиму охорони – ландшафтні, ліс., ботан., заг.-зоол., орнітол., ентомол., іхтіол., гідрол., заг.-геол., палеонтол. та карст.-спелеол. З. можуть використовувати з природоохорон., н.-д., оздоров., ін. рекреац., а також осв.-вихов. метою, для потреб моніторингу навколиш. природ. середовища тощо. Госп. та ін. діяльність на тер. З., зокрема заготівля деревини, лікар. та ін. цінних рослин, випасання худоби, мисливство, рибальство тощо, відбувається лише за умови, що вона не суперечить меті орг-ції З., встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання його природ. комплексів та окремих об’єктів. Створення З. відбувається без вилучення земел. ділянок, водних та ін. природ. об’єктів у їхніх власників або користувачів, які беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. Завдання, наук. профіль, особливості природоохорон. режиму та характеру функціонування З. визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до закону і затверджуються центр. органом виконав. влади в галузі охорони навколиш. природ. середовища (щодо З. заг.-держ. значення) та органами цього центр. органу виконав. влади на місцях (щодо З. місц. значення). В окремих випадках навколо З. можуть встановлювати охоронні зони, розміри та режим яких визначаються з урахуванням характеру госп. діяльності на прилеглих тер., на основі оцінки її впливу на довкілля та природні комплекси, що перебувають під особл. охороною. Тер. З. належать до земель природно-заповід. та ін. природоохорон. призначення. Рішення про створення З. заг.-держ. значення приймає Президент України, З. місц. значення, а також про встановлення, у разі потреби, охорон. зон навколо З. – обл., Київ. та Севастоп. міські ради. Станом на 2010 в Україні нараховується 306 З. заг.-держ. значення заг. пл. 419 692 га та 2547 – місц. значення заг. пл. 837 780 га.

Літ.: Заповідники і національні природні парки України. К., 1999.

В. І. Олещенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. І. Олещенко . Заказник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14598 (дата звернення: 14.05.2021)