Закони України — Енциклопедія Сучасної України

Закони України

«ЗАКО́НИ УКРАЇ́́НИ» – серійне видання. Засн. 1997 у Києві як додаток до бюл. «Відомості Верховної Ради України». Виходить щотижня укр. мовою у Вид-ві ВР України; наклад бл. 1000 прим. Признач. для підвищення правової свідомості громадян та задоволення сусп. попиту на нормат.-правову літ-ру. Містить тексти законів – кодифіков. (зі змінами та доповненнями) та у нових редакціях. Шеф-ред. – Ю. Ганжуров (від 2006).

О. Д. Бурсуќ

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Д. Бурсуќ . Закони України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14668 (дата звернення: 06.05.2021)