Залевський Леонід Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Залевський Леонід Данилович

ЗАЛЕ́ВСЬКИЙ Леонід Данилович (02. 12. 1928, с. Володимирівка Володар. р-ну, нині Київ. обл. – 22. 04. 1994, Сімферополь) – економіст. Д-р екон. н. (1972), проф. (1973). Закін. Таджиц. с.-г. ін-т (Сталінабад, нині Душанбе, 1956). Працював зав. відділу економіки Рівнен. с.-г. дослід. станції (1956–57); на керів. посадах у Мін-ві с. госп-ва Білорус. РСР (1961–69); зав. каф. економіки та орг-ції Мелітоп. ін-ту механізації с. госп-ва (1969–76); проректором з наук. роботи (1977–78), зав. каф. упр. та аналізу госп. діяльності (1978–94) Крим. с.-г. ін-ту (Сімферополь). Осн. напрям наук. дослідж. – удосконалення адм. методів управління.

Пр.: Организация управления в колхозах. Минск, 1968 (співавт.); Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом. К., 1981; Совершенствование структуры управления в агропромышленных предприятиях и объединениях. К., 1981 (співавт.); Управление сельскохозяйственным производством: Учеб. пособ. К., 1990 (співавт.); Система управления при переходе к рыночным отношениям на селе // Осн. направления развития с.-х. произ-ва Крыма в период перехода к рынку: Науч. тр. Сф., 1991.

В. Д. Зарічний

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. Д. Зарічний . Залевський Леонід Данилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14725 (дата звернення: 11.05.2021)